Dansk


Nations' Embassy

hjælper:


Kriseramte Migrant

arbejdere


Multikuturelle Parforhold

i krise


Voldsramte Kvinder


Nations' Embassy er

et verdensomspændende netværk af mennesker,

baseret på kristne

værdier, næstekærlighed

og respekt for alle

mennesker, uanset

kulturelle, etniske,

religiøse og sociale

baggrunde.


Nations' Embassy - House of Mercy - tilbyder:


Rådgivning og vejledning

for kriseramte migrant arbejdere, flygtninge, multikulturelle parforhold i krise

og voldsramte kvinder.


Kortsigtet husly i en nødsituation

til kvinder og kvinder med børn


Samtale grupper

regelmæssige muligheder for at mødes og tale med kvinder, der brød tavsheden

og blev hjulpet, og som ønsker at hjælpe andre.


Begrænset retshjælp

for både kvinder og mænd i krise.


Transport og logistik

for personer i nødsituationer.


Kontakt formidling

til personens egen nationale ambassade i nødsituationer.


Forebyggende rådgivning

især for udenlandske sæson arbejdere, advarsler mod mulige farer i specifikke

kvarterer / områder / brancher, der allerede måtte være kendt af Nations' Embassy.


Samarbejde og partnerskab

til at lette kontakten med andre hjælpeorganisationer,

som kan give yderligere og/eller mere langsigtet bistand.


Styrke informationsniveauet

ofte hører vi ordene: "Hvis jeg havde vidst, at der var troværdige mennesker derude, der kunne

hjælpe mig, ville jeg have haft modet til at sige fra for længe siden.”


Kontakt os

Vi ønsker at øge kendskabet til hjælpemulighederne, så folk i krisesituationer ikke

behøver at leve i den tro, at der ikke er noget de kan gøre, at de ikke har nogen,

at de er på egen hånd.

 


 

 

 

Nations' Embassy - House of Mercy - Danmark:

Kontakt Josef Kristensen +45 53500242 (WhatsApp)


Nations' Embassy - House of Mercy - Nord Cypern:

Jean Fernandez-Gorubat +90 5488203759 (WhatsApp)


Nations' Embassy - House of Mercy - Syd Cypern:

Rossy Nicolau + 357 97765890 (WhatsApp)


 

"Tal for dem, der ikke kan tale

for sig selv,

for rettigheder for alle,

der er nødlidende.

Sig frem og døm retfærdigt;

forsvar rettigheder

for de fattige og

trængende. "

 

 

Nations' Embassy 1154  København K, Danmark.  CVR nr.: 35274618